aeris преди 3 години
родител
ревизия
adda7570ad
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cryptcheck.gemspec

+ 1
- 1
cryptcheck.gemspec Целия файл

@@ -27,7 +27,7 @@ Gem::Specification.new do |spec|
spec.require_paths = %w(lib)

spec.add_development_dependency 'bundler', '~> 1.9', '>= 1.9.8'
spec.add_development_dependency 'rake', '~> 10.4', '>= 10.4.2'
spec.add_development_dependency 'rake', '~> 11.2', '>= 11.2.2'
spec.add_development_dependency 'rspec', '~> 3.2', '>= 3.2.0'

spec.add_dependency 'httparty', '~> 0.13', '>= 0.13.3'


Loading…
Отказ
Запис