Преглед на файлове

Better display for supported ciphers

v1
aeris преди 4 години
родител
ревизия
ad7d8287a8
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. +3
    -2
      bin/supported.rb

+ 3
- 2
bin/supported.rb Целия файл

@@ -7,5 +7,6 @@ require 'cryptcheck'
puts 'Supported methods'
puts OpenSSL::SSL::SSLContext::METHODS.select { |m| CryptCheck::Tls::Server::EXISTING_METHODS.include? m }.sort.join ' '

puts 'Supported ciphers'
puts CryptCheck::Tls::Cipher.list.collect { |c| c.colorize }.join ' '
supported = CryptCheck::Tls::Cipher.list
puts "#{supported.size} supported ciphers"
puts supported.collect { |c| c.colorize }.join "\n"

Loading…
Отказ
Запис