Преглед на файлове

Enable EXPORT ciphers

v1
Aeris преди 5 години
родител
ревизия
90a5469eb1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@@ -45,7 +45,7 @@ $(OPENSSL_DIR)/: build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz build/chacha-poly.patch
patch -d $(OPENSSL_DIR) -p1 < build/chacha-poly.patch

$(OPENSSL_DIR)/Makefile: | $(OPENSSL_DIR)/
cd $(OPENSSL_DIR); ./Configure enable-ssl3 enable-ssl2 enable-shared linux-x86_64
cd $(OPENSSL_DIR) && ./Configure enable-weak-ssl-ciphers enable-ssl3 enable-ssl2 enable-shared linux-x86_64

$(OPENSSL_DIR)/libssl.so \
$(OPENSSL_DIR)/libcrypto.so: $(OPENSSL_DIR)/Makefile


Loading…
Отказ
Запис