Bläddra i källkod

Fix build error on .so.1.0.0 lib

v1
Aeris 6 år sedan
förälder
incheckning
8a8fa811a9
1 ändrade filer med 7 tillägg och 3 borttagningar
  1. +7
    -3
      Makefile

+ 7
- 3
Makefile Visa fil

@@ -18,13 +18,13 @@ clean:
rm -rf $(RUBY_DIR) $(OPENSSL_DIR)
clean-libs:
find $(OPENSSL_DIR) \( -name "*.o" -o -name "*.so" \) -delete
rm -f lib/libcrypto.so lib/libssl.so
rm -f lib/libcrypto.so lib/libssl.so lib/libcrypto.so.1.0.0 lib/libssl.so.1.0.0
clean-ext:
find $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR) \( -name "*.o" -o -name "*.so" \) -delete
rm -f lib/openssl.so

mr-proper: clean
rm -rf lib/libcrypto.so lib/libssl.so lib/openssl.so
rm -rf lib/libcrypto.so lib/libssl.so lib/libcrypto.so.1.0.0 lib/libssl.so.1.0.0 lib/openssl.so

$(OPENSSL_DIR)/:
wget https://www.openssl.org/source/$(OPENSSL_DIR).tar.gz
@@ -34,11 +34,15 @@ $(OPENSSL_DIR)/:
$(OPENSSL_DIR)/Makefile: | $(OPENSSL_DIR)/
cd $(OPENSSL_DIR); ./config shared

$(OPENSSL_DIR)/libssl.so $(OPENSSL_DIR)/libcrypto.so: $(OPENSSL_DIR)/Makefile
$(OPENSSL_DIR)/libssl.so \
$(OPENSSL_DIR)/libcrypto.so \
$(OPENSSL_DIR)/libssl.so.1.0.0 \
$(OPENSSL_DIR)/libcrypto.so.1.0.0: $(OPENSSL_DIR)/Makefile
$(MAKE) -C $(OPENSSL_DIR) depend build_libs

lib/%.so: $(OPENSSL_DIR)/%.so
cp $< $@

lib/%.so.1.0.0: $(OPENSSL_DIR)/%.so.1.0.0
cp $< $@



Laddar…
Avbryt
Spara