Procházet zdrojové kódy

Better faketime

new-scoring
aeris před 4 roky
rodič
revize
41c6f85a5d
7 změnil soubory, kde provedl 19 přidání a 16 odebrání
 1. +3
  -2
    Makefile
 2. +3
  -3
    spec/cryptcheck/tls/cert_spec.rb
 3. +1
  -1
    spec/cryptcheck/tls/server_spec.rb
 4. +10
  -8
    spec/faketime.rb
 5. +1
  -1
    spec/faketime/faketime.c
 6. +1
  -1
    spec/faketime/faketime.h
 7. binární
    spec/faketime/libfaketime.so

+ 3
- 2
Makefile Zobrazit soubor

@@ -8,7 +8,8 @@ RUBY_VERSION = $(RUBY_MAJOR_VERSION).3
RUBY_NAME = ruby-$(RUBY_VERSION)
RUBY_DIR = build/$(RUBY_NAME)
RUBY_OPENSSL_EXT_DIR = $(RUBY_DIR)/ext/openssl
RUBY_LIB_DIR = $(RBENV_ROOT)/versions/$(RUBY_VERSION)-cryptcheck/lib/ruby/$(RUBY_MAJOR_VERSION).0
RBENV_DIR = $(RBENV_ROOT)/versions/$(RUBY_VERSION)-cryptcheck
RUBY_LIB_DIR = $(RBENV_DIR)/lib/ruby/$(RUBY_MAJOR_VERSION).0
RBENV_ROOT ?= ~/.rbenv
export LIBRARY_PATH = $(PWD)/lib
export C_INCLUDE_PATH = $(PWD)/$(OPENSSL_DIR)/include
@@ -101,7 +102,7 @@ lib/openssl.so: $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/openssl.so
ext: lib/openssl.so

spec/faketime/libfaketime.so: spec/faketime/faketime.c spec/faketime/faketime.h
$(CC) -shared -fPIC $^ -o $@ -ldl -std=c99 -Werror -Wall
$(CC) $^ -o $@ -shared -fPIC -ldl -std=c99 -Werror -Wall
lib/libfaketime.so: spec/faketime/libfaketime.so
ln -fs ../$< $@
faketime: lib/libfaketime.so


spec/cryptcheck/cert_spec.rb → spec/cryptcheck/tls/cert_spec.rb Zobrazit soubor

@@ -7,7 +7,7 @@ describe CryptCheck::Tls::Cert do

describe '::trusted?' do
it 'must accept valid certificate' do
FakeTime.freeze_during Time.utc(2000, 1, 1) do
FakeTime.freeze Time.utc(2000, 1, 1) do
cert, *chain, ca = load_chain %w(ecdsa-prime256v1 intermediate ca)
trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, chain, roots: ca
expect(trust).to eq :trusted
@@ -34,7 +34,7 @@ describe CryptCheck::Tls::Cert do
end

it 'must reject expired certificate' do
FakeTime.freeze_during Time.utc(2002, 1, 1) do
FakeTime.freeze Time.utc(2002, 1, 1) do
cert, *chain, ca = load_chain %w(ecdsa-prime256v1 intermediate ca)
trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, chain, roots: ca
expect(trust).to eq 'certificate has expired'
@@ -42,7 +42,7 @@ describe CryptCheck::Tls::Cert do
end

it 'must reject not yet valid certificate' do
FakeTime.freeze_during Time.utc(1999, 1, 1) do
FakeTime.freeze Time.utc(1999, 1, 1) do
cert, *chain, ca = load_chain %w(ecdsa-prime256v1 intermediate ca)
trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, chain, roots: ca
expect(trust).to eq 'certificate is not yet valid'

+ 1
- 1
spec/cryptcheck/tls/server_spec.rb Zobrazit soubor

@@ -2,7 +2,7 @@ require 'faketime'

describe CryptCheck::Tls::Server do
before :all do
FakeTime.freeze Time.utc(2000, 1, 1).to_i
FakeTime.freeze Time.utc(2000, 1, 1)
end

after :all do


+ 10
- 8
spec/faketime.rb Zobrazit soubor

@@ -4,22 +4,24 @@ module FakeTime
extend FFI::Library
ffi_lib 'faketime'

def self.freeze(_)
def self._freeze(_)
#This is a stub, used for indexing
end
def self.unfreeze
#This is a stub, used for indexing
end

attach_function :freeze, [:ulong], :void
attach_function :_freeze, [:ulong], :void
attach_function :unfreeze, [], :void

def self.freeze_during(time, &block)
self.freeze time.to_i
begin
return block.call
ensure
self.unfreeze
def self.freeze(time)
self._freeze time.to_i
if block_given?
begin
return yield
ensure
self.unfreeze
end
end
end
end

+ 1
- 1
spec/faketime/faketime.c Zobrazit soubor

@@ -9,7 +9,7 @@ time_t frozen_time = 0;
typedef time_t (*orig_time_f_type)(time_t*);
orig_time_f_type orig_time = NULL;

void freeze(unsigned long time) {
void _freeze(unsigned long time) {
frozen_time = (time_t)time;
frozen = 1;
}


+ 1
- 1
spec/faketime/faketime.h Zobrazit soubor

@@ -1,2 +1,2 @@
void freeze(unsigned long time);
void _freeze(unsigned long time);
void unfreeze();

binární
spec/faketime/libfaketime.so Zobrazit soubor


Načítá se…
Zrušit
Uložit