Преглед на файлове

Better output for supported methods/ciphers

new-scoring
aeris преди 4 години
родител
ревизия
3d12eaacea
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 4 реда
  1. +8
    -4
      bin/supported.rb

+ 8
- 4
bin/supported.rb Целия файл

@@ -5,8 +5,12 @@ require 'bundler/setup'
require 'cryptcheck'

puts 'Supported methods'
puts OpenSSL::SSL::SSLContext::METHODS.select { |m| CryptCheck::Tls::Server::EXISTING_METHODS.include? m }.sort.join ' '
puts CryptCheck::Tls::Method::SUPPORTED.sort.collect(&:to_s).join ' '

supported = CryptCheck::Tls::Cipher.list
puts "#{supported.size} supported ciphers"
puts supported.collect { |c| c.colorize }.join "\n"
CryptCheck::Tls::Cipher.each do |method, ciphers|
puts
puts "#{ciphers.size} supported ciphers for #{method}"
ciphers.sort.each do |cipher|
puts " #{cipher}"
end
end

Loading…
Отказ
Запис