Преглед изворни кода

Support CHACHA20+POLY1305 thanks to CloudFlare patch

v1
Aeris пре 5 година
родитељ
комит
2c7ed5307e
1 измењених фајлова са 5 додато и 1 уклоњено
  1. +5
    -1
      Makefile

+ 5
- 1
Makefile Прегледај датотеку

@@ -34,11 +34,15 @@ mr-proper:
build/:
mkdir $@

build/chacha-poly.patch: | build/
wget https://github.com/cloudflare/sslconfig/raw/master/patches/openssl__chacha20_poly1305_draft_and_rfc_ossl102g.patch -O $@

build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz: | build/
wget https://www.openssl.org/source/$(OPENSSL_NAME).tar.gz -O $@

$(OPENSSL_DIR)/: build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz
$(OPENSSL_DIR)/: build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz build/chacha-poly.patch
tar -C build -xf build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz
patch -d $(OPENSSL_DIR) -p1 < build/chacha-poly.patch

$(OPENSSL_DIR)/Makefile: | $(OPENSSL_DIR)/
cd $(OPENSSL_DIR); ./Configure enable-ssl3 enable-ssl2 enable-shared linux-x86_64


Loading…
Откажи
Сачувај