Преглед на файлове

New servers for regular analysis

v1
aeris преди 5 години
родител
ревизия
2c3fdf033b
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 2 реда
  1. +5
    -2
      output/index.yml

+ 5
- 2
output/index.yml Целия файл

@@ -27,6 +27,9 @@
- fiat-tux.fr
- erco.xyz
- demo.lufi.io
- www.la-cave-a-nodo.fr
- jambo68.net
- upandclear.org
- description: Associations
hostnames:
- april.org
@@ -98,7 +101,7 @@
- particuliers.societegenerale.fr
- espaceclient.groupama.fr
- www.ibps.rivesparis.banquepopulaire.fr
- ca-des-savoie.fr
- www.ca-des-savoie.fr
- particuliers.secure.lcl.fr
- www.boursorama.com
- www.bpe.fr
@@ -111,7 +114,7 @@
- secure.ingdirect.fr
- www.banque-accord.fr
- espace-client-secure.banque-casino.fr
- bforbank.com
- www.bforbank.com
- hellobank.fr
- www.carrefour-banque.fr
- www.agf.fr


Loading…
Отказ
Запис