Преглед на файлове

awesome_print helps for debugging TLS hell

new-scoring
aeris преди 4 години
родител
ревизия
253c814119
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      cryptcheck.gemspec

+ 1
- 0
cryptcheck.gemspec Целия файл

@@ -29,6 +29,7 @@ Gem::Specification.new do |spec|
spec.add_development_dependency 'bundler', '~> 1.9', '>= 1.9.8'
spec.add_development_dependency 'rake', '~> 11.2', '>= 11.2.2'
spec.add_development_dependency 'rspec', '~> 3.2', '>= 3.2.0'
spec.add_development_dependency 'awesome_print', '~> 1.7.0', '>= 1.7.0'

spec.add_dependency 'httparty', '~> 0.13', '>= 0.13.3'
spec.add_dependency 'nokogiri', '~> 1.6', '>= 1.6.6'


Loading…
Отказ
Запис