Преглед на файлове

Re-enable CHACHA20+POLY1305

new-scoring
aeris преди 3 години
родител
ревизия
199df56501
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@@ -43,7 +43,7 @@ build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz: | build/

$(OPENSSL_DIR)/: build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz build/chacha-poly.patch
tar -C build -xf build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz
#patch -d $(OPENSSL_DIR) -p1 < build/chacha-poly.patch
patch -d $(OPENSSL_DIR) -p1 < build/chacha-poly.patch

$(OPENSSL_DIR)/Makefile: | $(OPENSSL_DIR)/
#cd $(OPENSSL_DIR) && ./Configure enable-ssl2 enable-ssl3 enable-weak-ssl-ciphers enable-zlib enable-rc5 enable-rc2 enable-gost enable-md2 enable-mdc2 enable-shared linux-x86_64


Loading…
Отказ
Запис