Преглед на файлове

Remove trailing score

v1
aeris преди 3 години
родител
ревизия
0f45195170
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 9 реда
  1. +2
    -9
      lib/cryptcheck.rb

+ 2
- 9
lib/cryptcheck.rb Целия файл

@@ -29,10 +29,6 @@ module CryptCheck
def grade
'X'
end

def score
0
end
end

autoload :Logger, 'cryptcheck/logger'
@@ -147,10 +143,7 @@ module CryptCheck
results[d].sort! do |a, b|
cmp = score(a) <=> score(b)
if cmp == 0
cmp = b.score <=> a.score
if cmp == 0
cmp = a.server.hostname <=> b.server.hostname
end
cmp = a.server.hostname <=> b.server.hostname
end
cmp
end
@@ -174,7 +167,7 @@ module CryptCheck
end

private
SCORES = %w(A+ A A- B C D E F T M X)
SCORES = %w(A+ A B+ B C+ C D E F G M T X)

def self.score(a)
SCORES.index a.grade


Loading…
Отказ
Запис