Aeris преди 4 години
родител
ревизия
0ecc15cc79
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      lib/cryptcheck/tls/cipher.rb

+ 1
- 1
lib/cryptcheck/tls/cipher.rb Целия файл

@@ -69,7 +69,7 @@ module CryptCheck
ok = Proc.new { |n| self.send "#{n}?" }
{
success: %i(pfs).select { |n| ok.call n },
warning: %i(sha1).select { |n| ok.call n },
warning: %i().select { |n| ok.call n },
danger: %i(des3).select { |n| ok.call n },
error: %i(dss md5 psk srp anonymous null export des rc2 rc4).select { |n| ok.call n }
}


Loading…
Отказ
Запис