Преглед на файлове

Fix on cipher and curve handling

new-scoring
aeris преди 2 години
родител
ревизия
0d123c7380
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      lib/cryptcheck/tls/cipher.rb
  2. +1
    -0
      lib/cryptcheck/tls/curve.rb

+ 1
- 0
lib/cryptcheck/tls/cipher.rb Целия файл

@@ -41,6 +41,7 @@ module CryptCheck
attr_reader :method, :name

def initialize(method, name)
name = name.first if name.is_a? Array
@method, @name = method, name
end+ 1
- 0
lib/cryptcheck/tls/curve.rb Целия файл

@@ -4,6 +4,7 @@ module CryptCheck
attr_reader :name

def initialize(name)
name = name.to_sym if name.is_a? String
@name = name
endLoading…
Отказ
Запис