25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

61 satır
1.7 KiB

PWD = $(shell pwd)
export CPATH = $(PWD)/openssl/include
export LIBRARY_PATH = $(PWD)/openssl
OPENSSL_VERSION = 1.0.2d
7 yıl önce
OPENSSL_DIR = openssl-$(OPENSSL_VERSION)
RUBY_MAJOR_VERSION = 2.2
RUBY_VERSION = $(RUBY_MAJOR_VERSION).2
RUBY_DIR = ruby-$(RUBY_VERSION)
RUBY_OPENSSL_EXT_DIR = $(RUBY_DIR)/ext/openssl
export LIBRARY_PATH = $(PWD)/lib
export C_INCLUDE_PATH = $(PWD)/$(OPENSSL_DIR)/include
7 yıl önce
.SECONDARY:
all: libs ext
clean:
7 yıl önce
rm -rf $(RUBY_DIR) $(OPENSSL_DIR)
clean-libs:
find $(OPENSSL_DIR) \( -name "*.o" -o -name "*.so" \) -delete
rm -f lib/libcrypto.so lib/libssl.so
clean-ext:
find $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR) \( -name "*.o" -o -name "*.so" \) -delete
rm -f lib/openssl.so
7 yıl önce
mr-proper: clean
rm -rf lib/libcrypto.so lib/libssl.so lib/openssl.so
7 yıl önce
$(OPENSSL_DIR)/:
wget https://www.openssl.org/source/$(OPENSSL_DIR).tar.gz
tar xf $(OPENSSL_DIR).tar.gz
rm -rf $(OPENSSL_DIR).tar.gz
$(OPENSSL_DIR)/Makefile: | $(OPENSSL_DIR)/
7 yıl önce
cd $(OPENSSL_DIR); ./config shared
7 yıl önce
$(OPENSSL_DIR)/libssl.so.1.0.0 $(OPENSSL_DIR)/libcrypto.so.1.0.0: $(OPENSSL_DIR)/Makefile
$(MAKE) -C $(OPENSSL_DIR) depend build_libs
7 yıl önce
lib/%.so.1.0.0: $(OPENSSL_DIR)/%.so.1.0.0
cp $< $@
libs: lib/libssl.so.1.0.0 lib/libcrypto.so.1.0.0
$(RUBY_DIR)/:
7 yıl önce
wget http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/$(RUBY_MAJOR_VERSION)/$(RUBY_DIR).tar.gz
tar xf $(RUBY_DIR).tar.gz
rm -f $(RUBY_DIR).tar.gz
$(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/Makefile: libs | $(RUBY_DIR)/
cd $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR); ruby extconf.rb
patch -p0 -d $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR) < patch
7 yıl önce
$(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/openssl.so: libs $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/Makefile
$(MAKE) -C $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)
lib/openssl.so: $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/openssl.so
cp $< $@
7 yıl önce
ext: lib/openssl.so