Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

61 regels
1.7 KiB

8 jaren geleden
PWD = $(shell pwd)
export CPATH = $(PWD)/openssl/include
export LIBRARY_PATH = $(PWD)/openssl
OPENSSL_VERSION = 1.0.2d
7 jaren geleden
OPENSSL_DIR = openssl-$(OPENSSL_VERSION)
RUBY_MAJOR_VERSION = 2.2
RUBY_VERSION = $(RUBY_MAJOR_VERSION).2
RUBY_DIR = ruby-$(RUBY_VERSION)
RUBY_OPENSSL_EXT_DIR = $(RUBY_DIR)/ext/openssl
export LIBRARY_PATH = $(PWD)/lib
export C_INCLUDE_PATH = $(PWD)/$(OPENSSL_DIR)/include
8 jaren geleden
7 jaren geleden
.SECONDARY:
all: libs ext
8 jaren geleden
clean:
7 jaren geleden
rm -rf $(RUBY_DIR) $(OPENSSL_DIR)
clean-libs:
find $(OPENSSL_DIR) \( -name "*.o" -o -name "*.so" \) -delete
rm -f lib/libcrypto.so lib/libssl.so
clean-ext:
find $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR) \( -name "*.o" -o -name "*.so" \) -delete
rm -f lib/openssl.so
7 jaren geleden
mr-proper: clean
rm -rf lib/libcrypto.so lib/libssl.so lib/openssl.so
7 jaren geleden
$(OPENSSL_DIR)/:
wget https://www.openssl.org/source/$(OPENSSL_DIR).tar.gz
tar xf $(OPENSSL_DIR).tar.gz
rm -rf $(OPENSSL_DIR).tar.gz
8 jaren geleden
$(OPENSSL_DIR)/Makefile: | $(OPENSSL_DIR)/
7 jaren geleden
cd $(OPENSSL_DIR); ./config shared
8 jaren geleden
7 jaren geleden
$(OPENSSL_DIR)/libssl.so.1.0.0 $(OPENSSL_DIR)/libcrypto.so.1.0.0: $(OPENSSL_DIR)/Makefile
$(MAKE) -C $(OPENSSL_DIR) depend build_libs
8 jaren geleden
7 jaren geleden
lib/%.so.1.0.0: $(OPENSSL_DIR)/%.so.1.0.0
cp $< $@
libs: lib/libssl.so.1.0.0 lib/libcrypto.so.1.0.0
8 jaren geleden
$(RUBY_DIR)/:
7 jaren geleden
wget http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/$(RUBY_MAJOR_VERSION)/$(RUBY_DIR).tar.gz
tar xf $(RUBY_DIR).tar.gz
rm -f $(RUBY_DIR).tar.gz
8 jaren geleden
$(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/Makefile: libs | $(RUBY_DIR)/
8 jaren geleden
cd $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR); ruby extconf.rb
patch -p0 -d $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR) < patch
8 jaren geleden
7 jaren geleden
$(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/openssl.so: libs $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/Makefile
$(MAKE) -C $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)
8 jaren geleden
lib/openssl.so: $(RUBY_OPENSSL_EXT_DIR)/openssl.so
cp $< $@
7 jaren geleden
ext: lib/openssl.so