Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

20 regels
530 B

#!/usr/bin/env ruby
$:.unshift File.expand_path File.join File.dirname(__FILE__), '../lib'
require 'rubygems'
require 'bundler/setup'
require 'logging'
require 'cryptcheck'
name = ARGV[0]
if name
7 jaren geleden
::CryptCheck::Logger.level = :info
server = ::CryptCheck::Tls::Xmpp::Server.new(name, ARGV[1] || :s2s)
7 jaren geleden
grade = ::CryptCheck::Tls::Xmpp::Grade.new(server)
::CryptCheck::Logger.info { '' }
grade.display
else
7 jaren geleden
::CryptCheck::Logger.level = :none
::CryptCheck::Tls::Xmpp.analyze_from_file 'output/xmpp.yml', 'output/xmpp.html'
end