Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

check_https.rb 590B

12345678910111213141516171819
 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. $:.unshift File.expand_path File.join File.dirname(__FILE__), '../lib'
 3. require 'rubygems'
 4. require 'bundler/setup'
 5. require 'cryptcheck'
 6. name = ARGV[0] || 'index'
 7. file = ::File.join 'output', "#{name}.yml"
 8. if ::File.exist? file
 9. ::CryptCheck::Logger.level = :none
 10. ::CryptCheck::Tls::Https.analyze_from_file "output/#{name}.yml", "output/#{name}.html"
 11. else
 12. ::CryptCheck::Logger.level = :info
 13. server = ::CryptCheck::Tls::Https::Server.new(ARGV[0], ARGV[1] || 443)
 14. grade = ::CryptCheck::Tls::Https::Grade.new server
 15. ::CryptCheck::Logger.info { '' }
 16. grade.display
 17. end