Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
174B

  1. class XMPPWorker < CheckWorker
  2. sidekiq_options retry: false
  3. protected
  4. def analyze(host, type)
  5. CryptCheck::Tls::Xmpp.analyze host, type
  6. end
  7. def type
  8. :xmpp
  9. end
  10. end