Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

37 lines
768B

 1. class Analysis < ApplicationRecord
 2. enum service: %i[https smtp xmpp tls ssh].collect { |e| [e, e.to_s] }.to_h
 3. validates :service, presence: true
 4. validates :host, presence: true
 5. def self.[](service, host, args)
 6. key = self.key service, host, args
 7. self.find_by key
 8. end
 9. def self.pending!(service, host, args)
 10. key = self.key service, host, args
 11. analysis = self.find_or_create_by! key
 12. analysis.pending!
 13. end
 14. def pending!
 15. self.update! pending: true
 16. self
 17. end
 18. def self.post!(service, host, args, result)
 19. analysis = self[service, host, args]
 20. analysis.post! result
 21. end
 22. def post!(result)
 23. self.update! pending: false, result: result
 24. end
 25. private
 26. def self.key(service, host, args)
 27. { service: service, host: host, args: args }
 28. end
 29. end