Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

29 wiersze
690B

 1. module SshHelper
 2. COLORS = { green: :success, yellow: :warning, red: :danger, nil => :default }
 3. def kex_label(key)
 4. label key, COLORS[CryptCheck::Ssh::Server::KEX[key]]
 5. end
 6. def cipher_label(cipher)
 7. label cipher, COLORS[CryptCheck::Ssh::Server::ENCRYPTION[cipher]]
 8. end
 9. def hmac_label(hmac)
 10. label hmac, COLORS[CryptCheck::Ssh::Server::HMAC[hmac]]
 11. end
 12. def compression_label(compression)
 13. label compression, COLORS[CryptCheck::Ssh::Server::COMPRESSION[compression]]
 14. end
 15. def key_label(key)
 16. label key, COLORS[CryptCheck::Ssh::Server::KEY[key]]
 17. end
 18. private
 19. #def label(name, color)
 20. # "<span class=\"label label-#{color}\">&nbsp;</span>&nbsp;#{name}".html_safe
 21. #end
 22. end