Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
190B

 1. class XmppController < CheckController
 2. protected
 3. def type
 4. :xmpp
 5. end
 6. def worker
 7. XMPPWorker
 8. end
 9. def tls_type
 10. 'STARTTLS'
 11. end
 12. def default_args
 13. :c2s
 14. end
 15. end