Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
141B

 1. class SmtpController < CheckController
 2. protected
 3. def type
 4. :smtp
 5. end
 6. def worker
 7. SMTPWorker
 8. end
 9. def tls_type
 10. 'STARTTLS'
 11. end
 12. end