Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

19 wiersze
171B

 1. class HttpsController < CheckController
 2. protected
 3. def type
 4. :https
 5. end
 6. def worker
 7. HTTPSWorker
 8. end
 9. def tls_type
 10. 'HTTPS'
 11. end
 12. def default_args
 13. 443
 14. end
 15. end