Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

638 lines
19KB

 1. --- !ruby/hash:BSON::Document
 2. _id: !ruby/object:BSON::ObjectId
 3. raw_data: !binary |-
 4. WOvwM8My+sn9rVVo
 5. target: !ruby/hash:BSON::Document
 6. hostname: localhost
 7. port: 443
 8. hosts:
 9. - !ruby/hash:BSON::Document
 10. hostname: localhost
 11. ip: 127.0.0.1
 12. port: 443
 13. handshakes: !ruby/hash:BSON::Document
 14. certs:
 15. - !ruby/hash:BSON::Document
 16. subject: "/O=imirhil.fr/CN=aeris.imirhil.fr"
 17. serial: '4'
 18. issuer: "/O=imirhil.fr/CN=CA"
 19. lifetime: !ruby/hash:BSON::Document
 20. not_before: 2011-07-03 00:00:00.000000000 Z
 21. not_after: 2021-06-11 23:59:59.000000000 Z
 22. fingerprint: 641b2d3ca00fea6e7f8ff6ec5bc23b6ae6c383aa892cf7a064004ffc7d681de1
 23. chain:
 24. - !ruby/hash:BSON::Document
 25. subject: "/O=imirhil.fr/CN=aeris.imirhil.fr"
 26. serial: '4'
 27. issuer: "/O=imirhil.fr/CN=CA"
 28. fingerprint: 641b2d3ca00fea6e7f8ff6ec5bc23b6ae6c383aa892cf7a064004ffc7d681de1
 29. lifetime: !ruby/hash:BSON::Document
 30. not_before: 2011-07-03 00:00:00.000000000 Z
 31. not_after: 2021-06-11 23:59:59.000000000 Z
 32. key: !ruby/hash:BSON::Document
 33. type: :rsa
 34. size: 1024
 35. fingerprint: 9b6847ee48892abf517dcbb1524846b4f5ed8172a0fa389b67ff7539319f0c8f
 36. states: !ruby/hash:BSON::Document
 37. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 38. rsa: false
 39. error: !ruby/hash:BSON::Document
 40. rsa: true
 41. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 42. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 43. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 44. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 45. states: !ruby/hash:BSON::Document
 46. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 47. mdc2_sign: false
 48. md2_sign: false
 49. md4_sign: false
 50. md5_sign: false
 51. sha_sign: false
 52. sha1_sign: false
 53. rsa: false
 54. error: !ruby/hash:BSON::Document
 55. rsa: true
 56. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 57. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 58. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 59. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 60. dh:
 61. - !ruby/hash:BSON::Document
 62. size: 1024
 63. fingerprint: 2a85a641f2327b9f81991a8410a61909476571abde10c6d41031b76397a955f9
 64. states: !ruby/hash:BSON::Document
 65. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 66. dh: false
 67. error: !ruby/hash:BSON::Document
 68. dh: true
 69. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 70. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 71. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 72. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 73. protocols:
 74. - !ruby/hash:BSON::Document
 75. protocol: :TLSv1_2
 76. states: !ruby/hash:BSON::Document
 77. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 78. sslv2: false
 79. sslv3: false
 80. error: !ruby/hash:BSON::Document
 81. tlsv1_0: false
 82. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 83. tlsv1_1: false
 84. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 85. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 86. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 87. ciphers:
 88. - !ruby/hash:BSON::Document
 89. protocol: :TLSv1_2
 90. name: DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
 91. key_exchange: :dh
 92. authentication: :rsa
 93. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 94. name: :aes
 95. mode: :gcm
 96. block_size: 128
 97. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 98. name: :sha256
 99. size: 256
 100. states: !ruby/hash:BSON::Document
 101. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 102. dss: false
 103. anonymous: false
 104. 'null': false
 105. export: false
 106. des: false
 107. md5: false
 108. rc4: false
 109. sweet32: false
 110. error: !ruby/hash:BSON::Document
 111. pfs: false
 112. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 113. dhe: true
 114. good: !ruby/hash:BSON::Document
 115. aead: true
 116. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 117. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 118. - !ruby/hash:BSON::Document
 119. protocol: :TLSv1_2
 120. name: DHE-RSA-AES128-SHA
 121. key_exchange: :dh
 122. authentication: :rsa
 123. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 124. name: :aes
 125. mode: :cbc
 126. block_size: 128
 127. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 128. name: :sha1
 129. size: 160
 130. states: !ruby/hash:BSON::Document
 131. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 132. dss: false
 133. anonymous: false
 134. 'null': false
 135. export: false
 136. des: false
 137. md5: false
 138. rc4: false
 139. sweet32: false
 140. error: !ruby/hash:BSON::Document
 141. pfs: false
 142. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 143. dhe: true
 144. good: !ruby/hash:BSON::Document
 145. aead: false
 146. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 147. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 148. - !ruby/hash:BSON::Document
 149. protocol: :TLSv1_2
 150. name: DHE-RSA-AES128-SHA256
 151. key_exchange: :dh
 152. authentication: :rsa
 153. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 154. name: :aes
 155. mode: :cbc
 156. block_size: 128
 157. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 158. name: :sha256
 159. size: 256
 160. states: !ruby/hash:BSON::Document
 161. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 162. dss: false
 163. anonymous: false
 164. 'null': false
 165. export: false
 166. des: false
 167. md5: false
 168. rc4: false
 169. sweet32: false
 170. error: !ruby/hash:BSON::Document
 171. pfs: false
 172. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 173. dhe: true
 174. good: !ruby/hash:BSON::Document
 175. aead: false
 176. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 177. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 178. - !ruby/hash:BSON::Document
 179. protocol: :TLSv1_2
 180. name: DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
 181. key_exchange: :dh
 182. authentication: :rsa
 183. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 184. name: :aes
 185. mode: :gcm
 186. block_size: 128
 187. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 188. name: :sha384
 189. size: 384
 190. states: !ruby/hash:BSON::Document
 191. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 192. dss: false
 193. anonymous: false
 194. 'null': false
 195. export: false
 196. des: false
 197. md5: false
 198. rc4: false
 199. sweet32: false
 200. error: !ruby/hash:BSON::Document
 201. pfs: false
 202. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 203. dhe: true
 204. good: !ruby/hash:BSON::Document
 205. aead: true
 206. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 207. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 208. - !ruby/hash:BSON::Document
 209. protocol: :TLSv1_2
 210. name: DHE-RSA-AES256-SHA
 211. key_exchange: :dh
 212. authentication: :rsa
 213. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 214. name: :aes
 215. mode: :cbc
 216. block_size: 128
 217. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 218. name: :sha1
 219. size: 160
 220. states: !ruby/hash:BSON::Document
 221. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 222. dss: false
 223. anonymous: false
 224. 'null': false
 225. export: false
 226. des: false
 227. md5: false
 228. rc4: false
 229. sweet32: false
 230. error: !ruby/hash:BSON::Document
 231. pfs: false
 232. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 233. dhe: true
 234. good: !ruby/hash:BSON::Document
 235. aead: false
 236. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 237. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 238. - !ruby/hash:BSON::Document
 239. protocol: :TLSv1_2
 240. name: DHE-RSA-AES256-SHA256
 241. key_exchange: :dh
 242. authentication: :rsa
 243. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 244. name: :aes
 245. mode: :cbc
 246. block_size: 128
 247. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 248. name: :sha256
 249. size: 256
 250. states: !ruby/hash:BSON::Document
 251. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 252. dss: false
 253. anonymous: false
 254. 'null': false
 255. export: false
 256. des: false
 257. md5: false
 258. rc4: false
 259. sweet32: false
 260. error: !ruby/hash:BSON::Document
 261. pfs: false
 262. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 263. dhe: true
 264. good: !ruby/hash:BSON::Document
 265. aead: false
 266. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 267. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 268. - !ruby/hash:BSON::Document
 269. protocol: :TLSv1_2
 270. name: ECDHE-RSA-AES128-SHA
 271. key_exchange: :ecdh
 272. authentication: :rsa
 273. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 274. name: :aes
 275. mode: :cbc
 276. block_size: 128
 277. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 278. name: :sha1
 279. size: 160
 280. states: !ruby/hash:BSON::Document
 281. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 282. dss: false
 283. anonymous: false
 284. 'null': false
 285. export: false
 286. des: false
 287. md5: false
 288. rc4: false
 289. sweet32: false
 290. error: !ruby/hash:BSON::Document
 291. pfs: false
 292. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 293. dhe: false
 294. good: !ruby/hash:BSON::Document
 295. aead: false
 296. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 297. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 298. - !ruby/hash:BSON::Document
 299. protocol: :TLSv1_2
 300. name: ECDHE-RSA-AES128-SHA256
 301. key_exchange: :ecdh
 302. authentication: :rsa
 303. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 304. name: :aes
 305. mode: :cbc
 306. block_size: 128
 307. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 308. name: :sha256
 309. size: 256
 310. states: !ruby/hash:BSON::Document
 311. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 312. dss: false
 313. anonymous: false
 314. 'null': false
 315. export: false
 316. des: false
 317. md5: false
 318. rc4: false
 319. sweet32: false
 320. error: !ruby/hash:BSON::Document
 321. pfs: false
 322. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 323. dhe: false
 324. good: !ruby/hash:BSON::Document
 325. aead: false
 326. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 327. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 328. - !ruby/hash:BSON::Document
 329. protocol: :TLSv1_2
 330. name: ECDHE-RSA-AES256-SHA
 331. key_exchange: :ecdh
 332. authentication: :rsa
 333. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 334. name: :aes
 335. mode: :cbc
 336. block_size: 128
 337. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 338. name: :sha1
 339. size: 160
 340. states: !ruby/hash:BSON::Document
 341. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 342. dss: false
 343. anonymous: false
 344. 'null': false
 345. export: false
 346. des: false
 347. md5: false
 348. rc4: false
 349. sweet32: false
 350. error: !ruby/hash:BSON::Document
 351. pfs: false
 352. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 353. dhe: false
 354. good: !ruby/hash:BSON::Document
 355. aead: false
 356. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 357. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 358. - !ruby/hash:BSON::Document
 359. protocol: :TLSv1_2
 360. name: ECDHE-RSA-AES256-SHA384
 361. key_exchange: :ecdh
 362. authentication: :rsa
 363. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 364. name: :aes
 365. mode: :cbc
 366. block_size: 128
 367. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 368. name: :sha384
 369. size: 384
 370. states: !ruby/hash:BSON::Document
 371. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 372. dss: false
 373. anonymous: false
 374. 'null': false
 375. export: false
 376. des: false
 377. md5: false
 378. rc4: false
 379. sweet32: false
 380. error: !ruby/hash:BSON::Document
 381. pfs: false
 382. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 383. dhe: false
 384. good: !ruby/hash:BSON::Document
 385. aead: false
 386. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 387. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 388. - !ruby/hash:BSON::Document
 389. protocol: :TLSv1_2
 390. name: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
 391. key_exchange: :ecdh
 392. authentication: :rsa
 393. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 394. name: :aes
 395. mode: :gcm
 396. block_size: 128
 397. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 398. name: :sha256
 399. size: 256
 400. states: !ruby/hash:BSON::Document
 401. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 402. dss: false
 403. anonymous: false
 404. 'null': false
 405. export: false
 406. des: false
 407. md5: false
 408. rc4: false
 409. sweet32: false
 410. error: !ruby/hash:BSON::Document
 411. pfs: false
 412. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 413. dhe: false
 414. good: !ruby/hash:BSON::Document
 415. aead: true
 416. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 417. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 418. - !ruby/hash:BSON::Document
 419. protocol: :TLSv1_2
 420. name: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
 421. key_exchange: :ecdh
 422. authentication: :rsa
 423. encryption: !ruby/hash:BSON::Document
 424. name: :aes
 425. mode: :gcm
 426. block_size: 128
 427. hmac: !ruby/hash:BSON::Document
 428. name: :sha384
 429. size: 384
 430. states: !ruby/hash:BSON::Document
 431. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 432. dss: false
 433. anonymous: false
 434. 'null': false
 435. export: false
 436. des: false
 437. md5: false
 438. rc4: false
 439. sweet32: false
 440. error: !ruby/hash:BSON::Document
 441. pfs: false
 442. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 443. dhe: false
 444. good: !ruby/hash:BSON::Document
 445. aead: true
 446. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 447. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 448. cipher_suites:
 449. - !ruby/hash:BSON::Document
 450. protocol: :TLSv1_2
 451. cipher_suite:
 452. - ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
 453. - ECDHE-RSA-AES256-SHA384
 454. - ECDHE-RSA-AES256-SHA
 455. - ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
 456. - ECDHE-RSA-AES128-SHA256
 457. - ECDHE-RSA-AES128-SHA
 458. - DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
 459. - DHE-RSA-AES256-SHA256
 460. - DHE-RSA-AES256-SHA
 461. - DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
 462. - DHE-RSA-AES128-SHA256
 463. - DHE-RSA-AES128-SHA
 464. curves:
 465. - !ruby/hash:BSON::Document
 466. name: :secp256k1
 467. states: !ruby/hash:BSON::Document
 468. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 469. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 470. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 471. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 472. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 473. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 474. - !ruby/hash:BSON::Document
 475. name: :sect283k1
 476. states: !ruby/hash:BSON::Document
 477. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 478. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 479. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 480. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 481. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 482. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 483. - !ruby/hash:BSON::Document
 484. name: :sect283r1
 485. states: !ruby/hash:BSON::Document
 486. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 487. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 488. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 489. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 490. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 491. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 492. - !ruby/hash:BSON::Document
 493. name: :secp384r1
 494. states: !ruby/hash:BSON::Document
 495. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 496. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 497. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 498. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 499. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 500. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 501. - !ruby/hash:BSON::Document
 502. name: :sect409k1
 503. states: !ruby/hash:BSON::Document
 504. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 505. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 506. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 507. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 508. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 509. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 510. - !ruby/hash:BSON::Document
 511. name: :sect409r1
 512. states: !ruby/hash:BSON::Document
 513. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 514. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 515. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 516. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 517. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 518. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 519. - !ruby/hash:BSON::Document
 520. name: :secp521r1
 521. states: !ruby/hash:BSON::Document
 522. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 523. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 524. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 525. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 526. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 527. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 528. - !ruby/hash:BSON::Document
 529. name: :sect571k1
 530. states: !ruby/hash:BSON::Document
 531. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 532. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 533. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 534. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 535. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 536. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 537. - !ruby/hash:BSON::Document
 538. name: :sect571r1
 539. states: !ruby/hash:BSON::Document
 540. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 541. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 542. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 543. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 544. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 545. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 546. - !ruby/hash:BSON::Document
 547. name: :prime256v1
 548. states: !ruby/hash:BSON::Document
 549. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 550. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 551. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 552. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 553. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 554. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 555. - !ruby/hash:BSON::Document
 556. name: :brainpoolP256r1
 557. states: !ruby/hash:BSON::Document
 558. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 559. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 560. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 561. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 562. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 563. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 564. - !ruby/hash:BSON::Document
 565. name: :brainpoolP384r1
 566. states: !ruby/hash:BSON::Document
 567. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 568. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 569. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 570. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 571. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 572. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 573. - !ruby/hash:BSON::Document
 574. name: :brainpoolP512r1
 575. states: !ruby/hash:BSON::Document
 576. critical: !ruby/hash:BSON::Document {}
 577. error: !ruby/hash:BSON::Document {}
 578. warning: !ruby/hash:BSON::Document {}
 579. good: !ruby/hash:BSON::Document {}
 580. great: !ruby/hash:BSON::Document {}
 581. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 582. curve_preference:
 583. - :prime256v1
 584. - :secp521r1
 585. - :brainpoolP512r1
 586. - :brainpoolP384r1
 587. - :secp384r1
 588. - :brainpoolP256r1
 589. - :secp256k1
 590. - :sect571r1
 591. - :sect571k1
 592. - :sect409k1
 593. - :sect409r1
 594. - :sect283k1
 595. - :sect283r1
 596. fallback_scsv:
 597. hsts:
 598. states: !ruby/hash:BSON::Document
 599. critical: !ruby/hash:BSON::Document
 600. mdc2_sign: false
 601. md2_sign: false
 602. md4_sign: false
 603. md5_sign: false
 604. sha_sign: false
 605. sha1_sign: false
 606. rsa: false
 607. dh: false
 608. sslv2: false
 609. sslv3: false
 610. dss: false
 611. anonymous: false
 612. 'null': false
 613. export: false
 614. des: false
 615. md5: false
 616. rc4: false
 617. sweet32: false
 618. error: !ruby/hash:BSON::Document
 619. rsa: true
 620. dh: true
 621. tlsv1_0: false
 622. pfs: false
 623. warning: !ruby/hash:BSON::Document
 624. hsts: true
 625. tlsv1_1: false
 626. dhe: true
 627. good: !ruby/hash:BSON::Document
 628. fallback_scsv:
 629. hsts: false
 630. aead: true
 631. great: !ruby/hash:BSON::Document
 632. hsts: false
 633. best: !ruby/hash:BSON::Document {}
 634. grade: :V
 635. date: 2017-04-11 11:29:21.505000000 Z
 636. host: localhost
 637. port: