25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

8 satır
242B

  1. class ApplicationController < ActionController::Base
  2. # Prevent CSRF attacks by raising an exception.
  3. # For APIs, you may want to use :null_session instead.
  4. protect_from_forgery with: :exception
  5. include HttpAcceptLanguage::AutoLocale
  6. end