Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
242B

  1. class ApplicationController < ActionController::Base
  2. # Prevent CSRF attacks by raising an exception.
  3. # For APIs, you may want to use :null_session instead.
  4. protect_from_forgery with: :exception
  5. include HttpAcceptLanguage::AutoLocale
  6. end