Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
181B

  1. class HTTPSWorker < CheckWorker
  2. sidekiq_options retry: false
  3. protected
  4. def analyze(host, port=443)
  5. CryptCheck::Tls::Https.analyze host, port
  6. end
  7. def type
  8. :https
  9. end
  10. end