Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
451B

 1. Rails.application.routes.draw do
 2. namespace :https, id: /[^\/]*/ do
 3. get ':id/', action: :show
 4. get ':id/refresh', action: :refresh, as: :refresh
 5. end
 6. namespace :smtp, id: /[^\/]*/ do
 7. get ':id/', action: :show
 8. get ':id/refresh', action: :refresh, as: :refresh
 9. end
 10. namespace :xmpp, id: /[^\/]*/ do
 11. get ':id/', action: :show
 12. get ':id/refresh', action: :refresh, as: :refresh
 13. end
 14. root 'site#index'
 15. get '/ciphers' => 'site#ciphers'
 16. end