Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

18 wiersze
215B

 1. class HTTPSWorker < CheckWorker
 2. sidekiq_options retry: false
 3. protected
 4. def module
 5. CryptCheck::Tls::Https
 6. end
 7. def type
 8. :https
 9. end
 10. def result(server, _, hash)
 11. hash[:hsts] = server.hsts
 12. hash
 13. end
 14. end