Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
111B

  1. class HttpsController < CheckController
  2. protected
  3. def type
  4. :https
  5. end
  6. def worker
  7. HTTPSWorker
  8. end
  9. end