Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
197B

 1. class XMPPWorker < CheckWorker
 2. sidekiq_options retry: false
 3. protected
 4. def server
 5. CryptCheck::Tls::Xmpp::Server
 6. end
 7. def grade
 8. CryptCheck::Tls::Xmpp::Grade
 9. end
 10. def type
 11. :xmpp
 12. end
 13. end