Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

36 wiersze
864B

 1. Rails.application.routes.draw do
 2. namespace :https, id: /[^\/]+/ do
 3. get ':id/', action: :show
 4. get ':id/refresh', action: :refresh, as: :refresh
 5. end
 6. namespace :smtp, id: /[^\/]+/ do
 7. get ':id/', action: :show
 8. get ':id/refresh', action: :refresh, as: :refresh
 9. end
 10. namespace :xmpp, id: /[^\/]+/ do
 11. get ':id/', action: :show
 12. get ':id/refresh', action: :refresh, as: :refresh
 13. end
 14. namespace :tls, id: /[^\/]+/ do
 15. get '/', action: :index
 16. get ':id/', action: :show
 17. get ':id/refresh', action: :refresh, as: :refresh
 18. end
 19. namespace :ssh, id: /[^\/]+/ do
 20. get '/', action: :index
 21. get ':id/', action: :show
 22. get ':id/refresh', action: :refresh, as: :refresh
 23. end
 24. get 'ciphers' => 'site#ciphers'
 25. get 'suite' => 'site#suite_index'
 26. get 'suite/:id' => 'site#suite'
 27. post 'suite' => 'site#suite'
 28. root 'site#index'
 29. post '/' => 'site#check'
 30. end