Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 wiersze
269B

  1. Rails.application.config.tap do |config|
  2. config.openssl_ciphers = JSON.parse File.read 'config/openssl-ciphers.json'
  3. config.openssl_ciphers.merge! config.openssl_ciphers.invert
  4. config.user_agents_ciphers = JSON.parse File.read 'config/user-agents-ciphers.json'
  5. end