Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 wiersze
375B

 1. guard :rails do
 2. watch('Gemfile.lock')
 3. watch(%r{^(config|lib)/.*})
 4. end
 5. guard :livereload do
 6. watch(%r{app/views/.+\.(erb|haml|slim)$})
 7. watch(%r{app/helpers/.+\.rb})
 8. watch(%r{public/.+\.(css|js|html)})
 9. watch(%r{config/locales/.+\.yml})
 10. # Rails Assets Pipeline
 11. watch(%r{(app|vendor)(/assets/\w+/(.+\.(css|js|html|png|jpg|coffee|scss))).*}) { |m| "/assets/#{m[3]}" }
 12. end