Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

23 lines
753B

 1. FROM aeris/cryptcheck AS builder
 2. MAINTAINER aeris <aeris@imirhil.fr>
 3. RUN apk add --update make gcc g++ libxml2-dev yaml-dev zlib-dev nodejs
 4. WORKDIR /cryptcheck-rails/
 5. COPY . /cryptcheck-rails/
 6. RUN sed -i "/'therubyracer'/d" Gemfile && \
 7. sed -i "/^ therubyracer$/d" Gemfile.lock && \
 8. bundle config --local local.cryptcheck ../cryptcheck && \
 9. bundle install --deployment --without test development && \
 10. RAILS_ENV=assets bundle exec rails assets:precompile && \
 11. rm -rf vendor/bundle && \
 12. RAILS_ENV=production bundle install --deployment --without test development
 13. FROM aeris/cryptcheck AS frontend
 14. MAINTAINER aeris <aeris@imirhil.fr>
 15. ENV RAILS_ENV=production
 16. WORKDIR /cryptcheck-rails/
 17. COPY --from=builder /cryptcheck-rails/ /cryptcheck-rails/