5 Ревизии (84a72139a6cefb9589b586718dbaff842ce98b02)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 84a72139a6 Restore non HTTPS TLS test преди 1 година
  Aeris 2b134ba712 Better error handling преди 5 години
  Aeris a4aba73914 Refactor analyze for cryptcheck-lib compliance преди 5 години
  Aeris 1043ad3e29 Generic TLS checker преди 6 години
  Aeris 11c86006b7 Check for SMTP and XMPP too преди 6 години