8 Коміти (6ffc42d08ad59d1b7a72db43eadeea2268ce205f)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  aeris de685b1757 Mongoid integration 3 роки тому
  Aeris 2f554e2ed1 Enable DE langage 4 роки тому
  Aeris 5bce485c76 i18n & l10n 4 роки тому
  Aeris e17e793070 Use custom OpenSSL instead of system lib 5 роки тому
  Aeris c5d53ceda8 Move lib class in /app instead of /lib 5 роки тому
  Aeris ac60a22f86 Remove global helpers 5 роки тому
  Aeris 11c86006b7 Check for SMTP and XMPP too 5 роки тому
  Nicolas Vinot 97c46bea93 Initial commit 5 роки тому