13 Ревизии (5955667df034cd04c1cc757cb56e7702bb581438)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 5955667df0 New version преди 3 години
  aeris de685b1757 Mongoid integration преди 3 години
  aeris e232e9f405 Better with YAML преди 4 години
  aeris 62b9bfb07c Please… Help ! преди 4 години
  aeris 5f144af234 Deeply OpenStruct for better views преди 4 години
  Aeris 2b134ba712 Better error handling преди 5 години
  Aeris 51f478125a Support JSON rendering for API преди 5 години
  Aeris 66fc57c4d8 Handle correctly missing port преди 5 години
  Aeris 972526af46 Handle IDN cleanly преди 5 години
  Aeris 1043ad3e29 Generic TLS checker преди 6 години
  Aeris 427b966e1d Homogenize colors преди 6 години
  Aeris 02e6367d17 SSH support преди 6 години
  Aeris 11c86006b7 Check for SMTP and XMPP too преди 6 години
  Nicolas Vinot 97c46bea93 Initial commit преди 6 години