13 Ревизии (5955667df034cd04c1cc757cb56e7702bb581438)

Автор SHA1 Съобщение Дата
aeris 5955667df0 New version преди 5 години
aeris de685b1757 Mongoid integration преди 5 години
aeris e232e9f405 Better with YAML преди 6 години
aeris 62b9bfb07c Please… Help ! преди 6 години
aeris 5f144af234 Deeply OpenStruct for better views преди 6 години
Aeris 2b134ba712 Better error handling преди 6 години
Aeris 51f478125a Support JSON rendering for API преди 7 години
Aeris 66fc57c4d8 Handle correctly missing port преди 7 години
Aeris 972526af46 Handle IDN cleanly преди 7 години
Aeris 1043ad3e29 Generic TLS checker преди 7 години
Aeris 427b966e1d Homogenize colors преди 7 години
Aeris 02e6367d17 SSH support преди 7 години
Aeris 11c86006b7 Check for SMTP and XMPP too преди 7 години
Nicolas Vinot 97c46bea93 Initial commit преди 7 години