1 Ревизии (4356d4d761761254a4b60d28883b0564840acbd3)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Aeris 11c86006b7 Check for SMTP and XMPP too преди 5 години
  Nicolas Vinot 97c46bea93 Initial commit преди 5 години