8 Ревизии (3997ef769e280f6ab4e998ff902f54521646c925)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 3997ef769e Readme преди 2 години
  aeris 5955667df0 New version преди 2 години
  aeris 88c4151328 Better binaries преди 3 години
  Aeris 2b134ba712 Better error handling преди 4 години
  Aeris e17e793070 Use custom OpenSSL instead of system lib преди 4 години
  Aeris 9c93fbf5e2 Use official SSLLabs API to fetch user-agent support преди 4 години
  Aeris 018f2ba6f5 User agents compatibility from cipher suite преди 4 години
  Nicolas Vinot 97c46bea93 Initial commit преди 5 години