2 Ревизии (11c86006b7ff9ad3e050bd2ad3960008e52b5405)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Aeris 11c86006b7 Check for SMTP and XMPP too преди 6 години
  Nicolas Vinot 97c46bea93 Initial commit преди 6 години