2 Ревизии (1043ad3e293493838b46a0377f46e764c230f89c)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Aeris 11c86006b7 Check for SMTP and XMPP too преди 6 години
  Nicolas Vinot 97c46bea93 Initial commit преди 6 години