4 Ревизии (1043ad3e293493838b46a0377f46e764c230f89c)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Aeris 1043ad3e29 Generic TLS checker преди 4 години
  Aeris 02e6367d17 SSH support преди 4 години
  Aeris 11c86006b7 Check for SMTP and XMPP too преди 4 години
  Nicolas Vinot 97c46bea93 Initial commit преди 4 години