Преглед на файлове

Merge remote-tracking branch 'leonklingele/fix-text-2'

master
Aeris преди 2 години
родител
ревизия
dd007d44f6
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      app/views/check/processing.html.erb

+ 1
- 1
app/views/check/processing.html.erb Целия файл

@@ -12,7 +12,7 @@
12 12
 				<%= t 'Start of analysis: %{date}', date: l(@result.date) %>
13 13
 			</p>
14 14
 			<p class="pull-right">
15
-				<%= t('Please waiting…') %>
15
+				<%= t('Please wait…') %>
16 16
 				<span class="small">(<%= t 'Cette page se rafraîchit automatiquement toutes les 10 secondes' %>)</span>
17 17
 			</p>
18 18
 		</div>

Loading…
Отказ
Запис