Преглед на файлове

Merge remote-tracking branch 'leonklingele/fix-text-2'

v1
Aeris преди 3 години
родител
ревизия
dd007d44f6
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      app/views/check/processing.html.erb

+ 1
- 1
app/views/check/processing.html.erb Целия файл

@@ -12,7 +12,7 @@
<%= t 'Start of analysis: %{date}', date: l(@result.date) %>
</p>
<p class="pull-right">
<%= t('Please waiting…') %>
<%= t('Please wait…') %>
<span class="small">(<%= t 'Cette page se rafraîchit automatiquement toutes les 10 secondes' %>)</span>
</p>
</div>


Loading…
Отказ
Запис