Преглед на файлове

'Supported ciphers' -> 'Supported cipher suites'

It's called 'cipher suite' not simply 'cipher'
v1
Leon Klingele преди 4 години
родител
ревизия
d637fe109b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      app/views/application/_headers.erb

+ 1
- 1
app/views/application/_headers.erb Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@
</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><%= link_to t('User agent compatibility'), suite_path %></li>
<li><%= link_to t('Supported ciphers'), ciphers_path %></li>
<li><%= link_to t('Supported cipher suites'), ciphers_path %></li>
<!--
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">


Loading…
Отказ
Запис