Преглед на файлове

Puma config for production

master
aeris преди 3 години
родител
ревизия
6ffc42d08a
променени са 2 файла, в които са добавени 29 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore
  2. +28
    -0
      config/puma.rb

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -3,6 +3,7 @@
.rakeTasks
*.iml
Gemfile.lock
.env.production

/db/*.sqlite3
/db/*.sqlite3-journal


+ 28
- 0
config/puma.rb Целия файл

@@ -0,0 +1,28 @@
threads_count = ENV.fetch 'RAILS_MAX_THREADS', 5
threads threads_count, threads_count

env = ENV.fetch 'RAILS_ENV', 'development'
environment env

unless Rails.root
module Rails
ROOT = Dir.pwd

def self.root
ROOT
end
end
end

if env == 'production'
workers 4
listen = ENV.fetch('LISTEN') { 'unix://' + File.join(Rails.root, 'tmp/sockets/puma.sock') }
bind listen
else
listen = ENV.fetch('PORT') { 3001 }
port listen
end

pidfile File.join Rails.root, 'tmp/pids/puma.pid'

plugin :tmp_restart

Loading…
Отказ
Запис