Преглед на файлове

rerun on development

master
aeris преди 8 месеца
родител
ревизия
4ca2cbe0b2
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      Gemfile

+ 1
- 0
Gemfile Целия файл

@@ -27,6 +27,7 @@ group :development do
gem 'web-console', '>= 3.3.0'
gem 'listen', '>= 3.0.5', '< 3.2'
gem 'awesome_print'
gem 'rerun'

gem 'spring'
gem 'spring-watcher-listen', '~> 2.0.0'


Loading…
Отказ
Запис