Преглед на файлове

Remove unused gems

master
Aeris преди 3 години
родител
ревизия
1141af5d9d
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 4 реда
  1. 0
    4
      Gemfile

+ 0
- 4
Gemfile Целия файл

@@ -21,12 +21,8 @@ end
21 21
 
22 22
 group :development, :test do
23 23
 	gem 'puma'
24
-	gem 'byebug'
25 24
 	gem 'web-console'
26
-	gem 'spring'
27 25
 
28
-	gem 'debase'
29
-	gem 'ruby-debug-ide'
30 26
 	gem 'pry-rails'
31 27
 
32 28
 	gem 'better_errors'

Loading…
Отказ
Запис