Преглед на файлове

Remove unused gems

master
Aeris преди 4 години
родител
ревизия
1141af5d9d
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 4 реда
  1. 0
    4
      Gemfile

+ 0
- 4
Gemfile Целия файл

@@ -21,12 +21,8 @@ end

group :development, :test do
gem 'puma'
gem 'byebug'
gem 'web-console'
gem 'spring'

gem 'debase'
gem 'ruby-debug-ide'
gem 'pry-rails'

gem 'better_errors'

Loading…
Отказ
Запис