Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

121 lines
2.2KB

 1. require 'yaml'
 2. require 'fileutils'
 3. class CrossPost
 4. class Config
 5. DEFAULT_CONFIG_FOLDER = File.join Dir.home, '.config/cross-post'
 6. DEFAULT_CONFIG_FILE = 'config.yml'
 7. class SubConfig
 8. def initialize(config = {})
 9. @config = config
 10. end
 11. def each(&block)
 12. @config.each &block
 13. end
 14. def [](key)
 15. case key
 16. when String
 17. current = @config
 18. key.split(/\./).each do |k|
 19. current = current[k]
 20. return nil if current.nil?
 21. end
 22. current
 23. else
 24. @config[key]
 25. end
 26. end
 27. def fetch(key, default = nil)
 28. self[key] || default
 29. end
 30. def []=(key, value)
 31. case key
 32. when String
 33. *key, last = key.to_s.split(/\./)
 34. current = @config
 35. key.each do |k|
 36. next_ = current[k]
 37. case next_
 38. when nil
 39. next_ = current[k] = {}
 40. when Hash
 41. else
 42. raise "Invalid entry, Hash expected, had #{next_.class} (#{next_})"
 43. end
 44. current = next_
 45. end
 46. current[last] = value
 47. else
 48. @config[key] = value
 49. end
 50. end
 51. end
 52. class FifoSubConfig < SubConfig
 53. def initialize(size = 100)
 54. @size = size
 55. @keys = []
 56. super({})
 57. end
 58. def []=(key, value)
 59. @keys.delete key
 60. value = super key, value
 61. @keys << key
 62. while @keys.size > @size
 63. key = @keys.delete_at 0
 64. @config.delete key
 65. end
 66. value
 67. end
 68. end
 69. class FileSubConfig < SubConfig
 70. def initialize(file)
 71. @file = file
 72. super YAML.load_file @file
 73. end
 74. def put(key, value, save: false)
 75. self[key] = value
 76. self.save if save
 77. end
 78. def save
 79. LOGGER.debug "Saving #{@file}"
 80. yaml = YAML.dump @config
 81. File.write @file, yaml
 82. end
 83. end
 84. def initialize
 85. @configs = {}
 86. @dir = ENV.fetch 'CONFIG_FOLDER', DEFAULT_CONFIG_FOLDER
 87. file = ENV.fetch 'CONFIG_FILE', DEFAULT_CONFIG_FILE
 88. self.load :settings, file
 89. self.load :users
 90. self[:posts] = FifoSubConfig.new
 91. end
 92. def [](name)
 93. @configs[name]
 94. end
 95. def []=(name, value)
 96. @configs[name] = value
 97. end
 98. def load(name, file = nil)
 99. file ||= "#{name}.yml"
 100. file = File.join @dir, file
 101. File.write(file, YAML.dump({})) unless File.exist? file
 102. self[name] = FileSubConfig.new file
 103. end
 104. end
 105. end