Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

35 wiersze
766B

 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. require 'cross-post'
 3. require 'twitter'
 4. require 'oauth'
 5. require 'launchy'
 6. require 'awesome_print'
 7. config = CrossPost::Config.new
 8. settings = config[:settings]
 9. consumer_key = settings['twitter.consumer.key']
 10. consumer_secret = settings['twitter.consumer.secret']
 11. client = OAuth::Consumer.new consumer_key,
 12. consumer_secret,
 13. site: Twitter::REST::Client::BASE_URL
 14. request_token = client.get_request_token
 15. url = request_token.authorize_url
 16. puts url
 17. begin
 18. Launchy.open url
 19. rescue
 20. end
 21. print 'PIN ? '
 22. pin = gets.chomp
 23. access_token = request_token.get_access_token oauth_verifier: pin
 24. settings['twitter.access.token'] = access_token.token
 25. settings['twitter.access.secret'] = access_token.secret
 26. settings.save